FloatCenter
ONTSPANNEN EN HERSTELLEN IN WELLNESS

Floaten

Floaten, floating, floattherapie ... Hoe je het ook wilt noemen, het is heel simpel de meest effectieve manier om stress te verminderen en om totaal te ontspannen. Het komt er in het kort op neer, dat je drijft op ruim 30 cm speciaal zout water in een speciaal daarvoor ontwikkelde floatcabine (geen clausotrofobische floattank!).
Een ervaring ongeveer gelijk aan de Dode Zee, dus zonder enige inspanning drijf/float je op het water. Het water is gelijk aan de lichaamstemperatuur, waardoor je geen verschil voelt tussen het gedeelte van het water wat het lichaam wel of niet raakt. Hierdoor "denken" de hersenen dat het lichaam "zweeft". Tenzij je een astronaut bent, is dit de enige situatie die je hebt waarin het lichaam volledig vrij is van de "schadelijke" gevolgen van de zwaartekracht... Elke spier in je lichaam is in de gelegenheid om totaal te kunnen ontspannen.
Floaten is dan ook de manier om de diepste ontspanning te bereiken die men kan ervaren. In de floatcabine, worden naast de zwaartekracht, ook andere prikkels, zoals geluid en licht uitgesloten. Officieel wordt dit "Floatation REST" (Restricted Environmental Stimulation Technique) genoemd.
Als een mens te lang stress ervaart of als deze te intens is, kan dit zeer nadelige gevolgen hebben voor lichaam en geest. Lichamelijk ontstaan er dan mogelijk “jachtige” gevoelens, hoofdpijn en spierpijn, slaapproblemen, maagzweren en hart- en vaatziekten. Geestelijk kan te veel stress verantwoordelijk zijn voor nervositeit, overspannenheid, depressie, burn-out en angststoornissen.
Floaten reduceert de productie van stresshormonen en stimuleert tegelijkertijd de productie van andere hormonen die een groot gevoel van welbehagen creëren. Het lichaam herstelt zich en komt in "evenwicht".

De effecten van floaten zijn ongekend (en wetenschappelijk aangetoond).
Naast de wellness beleving wordt er op medisch gebied veel bereikt met de diverse Floatbehandelingen. Verschillende specifieke klachten worden eventueel in overleg met werkgever, ARBO-arts en/of verzekeraar te lijf gegaan met zeer goede resultaten, waardoor het ziekteverzuim wordt gereduceerd of voorkomen.

Floaten en de effecten

Floaten vermindert zowel de primaire als de secundaire (omgevings)stress. Geen licht, geluid of andere mensen. Weg maatschappij, niets hoeft meer. De floatcabine is een plek waar optimaal herstel van lichaam en geest kan plaatsvinden. Zodra alle invloeden van buitenaf worden uitgesloten, komt er een einde aan allerlei chemische reacties in het lichaam waarmee we ons tegen alle reële of imaginaire bedreigingen proberen te verdedigen.
Volgens de wetenschap moet een mens zich eerst totaal ontspannen om een stressreactie te doorbreken en de situatie die hiertoe aanleiding geeft, te doorzien. Onze huidige maatschappij biedt echter weinig gelegenheid om alleen te zijn, stilte te beleven, om onszelf en ons gedrag te observeren en daarover na te denken of te mediteren (aan de basis van alle meditaties, welke die ook zijn, ligt het streven van de mens naar het ware geluk). Een floatcabine biedt hiertoe alle ruimte en gelegenheid.

De effecten: fysiek

Onderzoek toont aan dat door floaten de (te hoge) bloeddruk en hartritme aanzienlijk worden verlaagd. Tevens worden in het lichaam de stresshormonen (Cortisol, ACTH, Lactic Acid en adrenaline) gereduceerd.
Oude blessures en pijntjes (vooral rugpijn) geven verlichting omdat floaten de circulatie van bloed en zuurstof aanzienlijk verbetert, met name op de plekken waar het anders minder goed stroomt (de “pijn” gebieden). Hierdoor worden de pijngebieden ontlast en daarmee de pijn verlicht.
Floaten wordt wereldwijd ingezet in stressbehandeling, burnouts, angstbestrijding, jet lag, verbeterde concentratie en creativiteit. Sportprestaties en leerprestaties worden ook aanzienlijk verbetert door het floaten. Ook heeft 1 uur floaten dezelfde herstelcapaciteit voor het lichaam als 4 uur slaap!

De effecten: mentaal

Tijdens een floatsessie, produceren je hersenen zogenaamde Theta golven (komen normaal gesproken voor tijdens de REM slaap of gedurende intens diepe meditatie). Deze hersengolven worden geassocieerd met creativiteit, inspiratie, dromen en 'beeldend denken'. Ook staan deze hersengolven voor het opslaan van herinneringen in het lange termijn geheugen. Hoe meer ontspannen je bent, hoe groter de kans op sterke theta golven.
Zeer prettige bijkomstigheid is dat dit gepaard gaat met een gevoel van geluk en euforie, veroorzaakt door het vrijkomen van endorfine, de lichaamseigen morfine. De “runners high” bij duursporten is een bekend fenomeen bij het vrijkomen van endorfine. Door deze effecten, wordt floaten ook ingezet als behandeling voor depressies en verslavingen, waaronder roken, alcohol- en eetverslavingen. Floaten is ook een hulpmiddel voor "Super Learning".

De effecten van het floaten zijn ongekend (en wetenschappelijk aangetoond):
 • reduceert van de aanmaak van stresshormonen
 • werkt stressverlagend en preventief tegen stress
 • verbetert de bloedsomloop ten gunste van al uw spieren en organen
 • bestrijdt vermoeidheid en de gevolgen van een jetlag
 • 1 uur floaten staat voor ongeveer 4 uur slaap
 • verbetert concentratie en creativiteit
 • verlicht (chronische) pijn ten gevolge van bijvoorbeeld migraine en reuma
 • bevordert herstel na een lichamelijke top(sport)prestatie
 • verbetert mentale voorbereiding (op bijvoorbeeld, examens, vergaderingen, presentaties)
Wetenschappelijk onderzoek toont aan:

Floaten is effectiever dan andere ontspanningsmethoden

Het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Psychology and Health publiceerde recent een studie van Dirk van Dierendonck en Jan te Nijenhuis, getiteld Flotation restricted environmental stimulation therapy (REST) as a stress-management tool: A meta-analysis*. Deze studie toont aan dat floaten een positieve invloed heeft op lichaam, welzijn en prestaties. Het onderzoek toont tevens aan dat floaten sterkere ontspannende, stemmingsbevorderende en prestatieverbeterende effecten heeft dan andere ontspanningsmethoden zoals biofeedback en meditatie.

Onderzoek

Van Dierendonck en Te Nijenhuis gebruikten een meta-analyse om te onderzoeken of floaten gebruikt kan worden als een alternatief voor - of aanvulling op - andere stressbestrijdende methoden. Een meta-analyse is een onderzoek waarin gebruik gemaakt wordt van statistische methoden om gepubliceerde wetenschappelijke gegevens uit verschillende onderzoeken over hetzelfde onderwerp samen te vatten. De focus van een meta-analyse is gericht op de grootte van gemeten effecten tengevolge van een behandeling of interventie.
In deze meta-analyse hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van de gegevens uit 27 eerder gepubliceerde studies naar de effecten van floaten op meetbare lichaamsfuncties, op welbevinden en op prestaties.

Lichamelijke effecten

In hun onderzoek hebben zij gebruik gemaakt van de gegevens afkomstig uit tien onderzoeken die gebaseerd waren op metingen van o.a. bloeddruk, cortisol-niveau of adrenaline-niveau. Gebaseerd op de positieve resultaten die bereikt werden met andere ontspanningsmethoden, hebben verschillende onderzoekers zich geconcentreerd op de mate waarin floaten de bloeddruk en het cortisol-gehalte verlaagd. Het berekende effect dat als resultaat uit de statistische bewerking van de gegevens kwam was 1,01, wat betekent dat floaten sterk positieve lichamelijke effecten heeft.

Burnout en chronisch vermoeidheidssyndroom

De resultaten van deze studie tonen aan dat floaten positieve effecten heeft op het lichaam (zoals lagere cortisol-niveaus en lagere bloeddruk). Het sterkst meetbare effect van floaten is het naar beneden brengen van hoge cortisol-niveaus en daardoor het doen afnemen van sterkere vormen van uitputting. Hierdoor kan floaten van groot voordeel zijn voor mensen die lijden aan burnout of chronisch vermoeidheidssyndroom, waarbij uitputting een van de belangrijkste symptomen is.

Welbevinden

Tien van de geanalyseerde studies onderzochten de mate waarin floaten van invloed was op een gevoel van welbevinden. Eerder onderzoek suggereerde dat de beperking van stimuli en de spierontspanning die resulteert uit het floaten in zout water, belangrijke mechanismen zijn die iemand in staat stellen om stress los te laten en te ontspannen. Doordat floaten de snelheid van de hartslag en de spierspanning doet afnemen, gaan men zich beter voelen. Het berekende effect dat als resultaat uit de statistische bewerking van de gegevens kwam was 1,09, wat betekent dat floaten een aanzienlijk positief effect heeft op het gevoel van welbevinden.

Prestaties

Zeven van de geanalyseerde studies onderzochten de invloed van floaten op prestaties bij activiteiten met een fysieke component. Eerder onderzoek toonde aan dat ontspanningsmethoden prestatiebevorderend werken in sporten waarin een goede coördinatie een rol speelt (zoals tennis en boogschieten). Floaten helpt om de stressniveaus in dit soort situaties te reduceren en daardoor de prestaties te verbeteren. Het berekende effect dat als resultaat uit de statistische bewerking van de gegevens kwam was 0,76, wat betekent dat floaten een positief effect heeft op prestaties.

Floaten meest effectieve ontspanningsmethode

Het berekende gemiddelde effect over alle onderzochte gegevens was 1,02, wat betekent dat floaten positieve effecten heeft op het lichaam, op welbevinden en op prestaties. Het berekende gemiddelde effect verkregen uit de gegevens afkomstig van alle onderzoeken met een uit een steekproef verkregen controlegroep was 0,73. In vergelijking met de resultaten afkomstig uit andere studies van (het omgaan met) stress kunnen deze effecten als sterk beschouwd worden. De studie van 300 meta-analyses van psychologische, opvoedkundige en andere gedragsdeskundige interventies toonde aan dat een berekend effect van 0,73 behoort tot de top 25% van behaalde effecten. Eerder onderzoek van andere stressbestrijdende methoden toonden een gemiddeld effect van 0,35. Dit betekent dat floaten een effectiever stressbestrijdingsmiddel is dan andere ontspanningsmethoden.

Effectiever door herhaalde toepassing

De onderzoekers concluderen dat de positieve effecten van floaten sterker worden door herhaalde toepassing. Zij suggereren dat de effecten beter geïntegreerd raken door herhaling en dat men leert om meer voordeel uit de sessies te halen door herhaalde toepassing. Zij suggereren dat de heilzame effecten blijven doorwerken, ook nadat de persoon is gestopt met de floatsessies. Beperkt door de beschikbare gegevens, kunnen de onderzoekers geen exact advies geven over het aantal aan te raden sessies. Zij suggereren echter wel dat meerdere sessies, verspreid over een langere periode, een beter resultaat zullen geven.
* Bron: Flotation restricted environmental stimulation therapy (REST) as a stress-management tool: A meta-analysis, Dirk van Dierendonck[1] & Jan te Nijenhuis[2] in: Psychology and Health, June 2005.

[1] Programmagroep Arbeids- en Organisatiepsychologie, Universiteit van Amsterdam en [2] Sectie Sociale en Organisatie Psychologie, Universiteit Leiden

Lees hier het onderzoek (Engelstalig) van de Karlstad Universiteit, gedaan door Sven Ake Bood.

Floaten zelf eens ervaren?

Relaxbon bestellen

naam:
straat, huisnummer:
postcode, plaats:
telefoonnummer:
e-mailadres:
waarde relaxbon:
opmerkingen:

FloatCenter locaties

Reserveren

Floatsessie reservering

vestiging:
datum en tijd: om :
naam:
telefoonnummer:
e-mailadres:
aantal personen:
opmerkingen:

FloatCenter

FloatCenter staat voor kwaliteit, rust, begeleiding, maximale ontspanning en resultaat. Zodra je bij FloatCenter binnenstapt, waan je je direct in een andere, relaxte wereld. De hectiek van de dag glijdt meteen van je af.


Floaten doen we bij FloatCenter in de Ocean FloatRoom. Als eerste in Nederland maakte FloatCenter gebruik van deze rooms. De Ocean FloatRoom is ontwikkeld op basis van ruim 20 jaar onderzoek en ervaring, onder andere bij commerciële FloatCenters over de hele wereld.
De FloatRoom heeft niet alleen een mooi design, maar biedt ook vele voordelen ten opzichte van de meer claustrofobische floattanks.
Door middel van een deur heb je een comfortabele ingang, je kunt er gewoon rechtop in staan en de deur trek je simpelweg achter je dicht. Het interieur is groot en geventileerd. Je hebt volledige controle over de toegangsdeur, het licht en het geluid. In het floatwater is het speciale Epsom zout opgelost. Epsom zout of bitterzout is Magnesium Sulphate en wordt gevonden in natuurlijke bronnen. Om de beste kwaliteit te verkrijgen wordt het zout behandeld, waarbij alle metalen eruit worden gefilterd. Epsom zout wordt al eeuwen lang gebruikt voor de behandeling van de huid en andere medische toepassingen. Epsom zout verzacht de huid en zorgt ervoor dat je float. Naar gelang je wensen kun je kiezen voor een floatsessie van 60, 90 of maar liefst 120 minuten. Naast floaten biedt FloatCenter diverse, aanvullende behandelingen voor een optimale ontspan-/hersteldag. Denk bijvoorbeeld aan een heerlijke ontspanningsmassage, sportmassage of hotstone massage. Of probeer eens de full body massage met aanpasbare waterdruk, temperatuur en pulseringsfrequentie door de SpaCapsule. Even wegdromen kan in de Finse sauna, alleen of met z’n tweeën.

Het float type

Wie voelen zich thuis bij FloatCenter? Heel veel, verschillende mensen! We hebben dus een brede doelgroep: van mensen die puur voor algemene ontspanning komen, (top)sporters die zich voorbereiden op een belangrijke wedstrijd (of juist daarvan willen herstellen), zakenmensen die weinig tijd voor ontspanning hebben maar wel continu op topniveau moeten presteren tot mensen die stress, slaapproblemen, reuma of een spierziekte hebben. Eigenlijk is de enige voorwaarde voor floaten dat mensen met de floating REST ervaring moeten kunnen omgaan. Voor volwassenen is dit in ieder geval geen probleem.

Hoe het begon

FloatCenter is opgericht door onder­nemer Rob Koene. Rob maakte in het buitenland kennis met het floaten. De eigen float-ervaring en de inter­nationale populariteit van floaten hebben Rob doen besluiten om in Nederland een eigen FloatCenter op te zetten.
Het aanbieden van floaten op een goede manier vraagt om tijd en aandacht.
Alleen met de juiste producten, uitgebreide know-how en vakkundige begeleiding is het mogelijk om de klant een optimale float-ervaring te laten beleven. Rob volgde dan ook een intensieve opleiding in Londen. Na veel onderzoek in verschillende landen en een gedegen voor­­bereiding opende hij in november 2007 FloatCenter Haaglanden.

Drijfveer

In onder andere Groot-Brittannië, Amerika, Australië en Zweden heeft floaten al jaren een grote bekendheid en een landelijke dekking. Floaten voorziet duidelijk in een groeiende behoefte. De missie van FloatCenter is kort en bondig: FloatCenter wil de Nederlandse markt veroveren door het floaten landelijk aan te bieden, aan mensen die zich optimaal willen ontspannen of willen herstellen, zowel fysiek als mentaal.

Franchising

Voor de beste dienstverlening aan klanten gelooft FloatCenter in persoonlijke betrokkenheid, inzet en lokale aanwezigheid. De landelijke groei vormgeven door middel van samenwerking met lokale ondernemers is voor FloatCenter dan ook een logische keuze. Als samenwerkingsvorm hanteren wij franchising. ‘Franchising is een hechte vorm van samenwerking tussen juridisch zelfstandige ondernemers, de franchisegever en de franchisenemer, die onder gebruikmaking van een gemeenschappelijke naam en met een uniforme uitstraling producten en diensten aanbieden aan afnemers’ (NFV).

Voordelen

Waarom zou je kiezen voor ondernemen met een franchiseformule?
 • Je maakt gebruik van een bewezen formule en hoeft dus niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden;
 • Binnen de franchiseformule is een efficiënte en effectieve taakverdeling, waardoor jij meer tijd aan je klanten en je team kunt besteden;
 • Je kunt rekenen op de kennis, het advies en de ondersteuning van de professionele, centrale organisatie van de franchisegever;
 • Inkoop en reclame worden deels gezamenlijk georganiseerd waardoor schaalvoordelen worden gerealiseerd;
 • De franchisegever regelt veel zaken, zodat jij tijd en daarmee kosten bespaart.

De Trends

FloatCenter maakt onderdeel uit van de wellnessbranche. Volgens de Rabobank blijft er in tijden van laagconjunctuur en stress behoefte aan ontspanning. De wellnessbranche is dan ook nog steeds een groeibranche, waarbij de preventieve wellness in opkomst is. Consumenten worden bewuster van een goede verzorging van lichaam en geest. Ook mannen maken in toe­nemende mate gebruik van wellness­ faciliteiten. Naar schatting bezoekt zo’n 20 tot 30% van de bevolking tussen 18-65 jaar een wellnesscentrum. Dit zijn circa twee tot drie miljoen bezoekers(exclusief herhalingsbezoek). Zo’n 60% van alle bezoeken wordt binnen een reisafstand van dertig minuten gedaan.
Vanuit de consument is er een duidelijke vraag naar service, persoonlijke aandacht, vakkundig advies en kwaliteit van behandelingen. Hoogste tijd voor de branche om een professionaliseringsslag te maken. Dit uit zich onder meer in een toenemende ketenvorming en samenwerking binnen de branche. Ook komt er meer aandacht voor sturen op kosten, productiviteit en rendement.
De heersende trends en de kansen in de markt sluiten naadloos aan op de – visie van – (franchise)formule FloatCenter. Dit betekent echter niet dat we op ons gemakje verder dobberen. We zijn juist continu bezig de formule verder te ontwikkelen, met als doel een duurzame formule voor alle aangesloten ondernemers.

FloatCenter ondernemers

We willen met FloatCenter groeien. Samen met enthousiaste en gedreven ondernemers! Wij hebben de overtuiging dat ons concept en lokaal ondernemerschap een ijzersterke combinatie is. Samen bundelen we onze krachten voor een optimaal resultaat.


FloatCenter kan als solitair center worden gerund. Onze vestiging in Den Haag is hiervan het voorbeeld. Het floaten vormt de vaste basis, aangevuld met verschillende massages en Finse sauna. FloatCenter is daarnaast een interessante aanvulling voor onder­ nemers met bijvoorbeeld een sauna­ centrum, sportschool, wellnesscenter, zonnebankstudio, massagesalon, hotel, schoonheidssalon, revalidatiecentrum of een fysiotherapiepraktijk.
Wat FloatCenter ondernemers bindt: gedrevenheid, focus op service en kwaliteit, en de wil om te scoren en succesvol te zijn.

De locatie

De locatie is een van de belangrijke pijlers van een succesvol FloatCenter. Bereikbaarheid, toegankelijkheid, laagdrempeligheid, demografie en de mogelijkheid om een ontspannen sfeer te creëren vormen de fundamenten van een goede FloatCenter locatie. Daarnaast is het aantal vierkante meters natuurlijk van belang. Een FloatCenter kent minimaal twee FloatRooms, een ontvangstruimte/balie en een lounge ruimte. Voor deze basis heb je al snel zo’n 75 m2 nodig. Idealiter bestaat een FloatCenter uit vier FloatRooms op gemiddeld 125 m2. Afhankelijk van de aanvullende behandelingen die je wilt bieden, komen hier nog meters bij. Bij de zoektocht naar een geschikte locatie kun je op onze support rekenen. En je kunt gebruik maken van onze kennis en ervaring op het gebied van makelaars, vergunningen, huurprijzen, onderhandelingen, aannemers, etc. Heb je al een bedrijf en ruimte beschikbaar voor FloatCenter, dan kijken we samen of deze geschikt is en aansluit op ons concept.

De investering

Als je een FloatCenter onderneming wilt starten, dan gaat dat gepaard met een investering. Deze investering is van verschillende aspecten afhankelijk. Denk aan de bouwkundige staat van het pand, het eventueel betalen van een overnamesom, het gekozen behandelingsaanbod en de grootte van het pand. We kunnen je alvast een grove indicatie geven. Voor een FloatCenter van circa 175 m2 (vier FloatRooms en twee massageruimten) bedraagt de totale investering gemiddeld € 190.000. De meeste ondernemers hebben hiervoor een financiering bij de bank nodig. De bank zal je om een eigen inbreng van minimaal 30% van de totale investering vragen. Voor het voorbereiden en indienen van de financieringsaanvraag bieden we je onze ondersteuning aan. In het bovenstaande voorbeeld zijn we ervan uitgegaan dat de FloatRooms worden gekocht. Exclusief voor franchisenemers van onze formule is het tevens mogelijk om de FloatRooms te leasen. Het investeringsplaatje ziet er dan vanzelfsprekend anders uit. We lichten dit graag in de persoonlijke gesprekken nader toe.

Verdiensten

Wat kun je als franchisenemer van FloatCenter verdienen? Voor een belangrijk deel hangt dat af van de capaciteiten van de FloatCenter onder- nemer. Ondernemerschap heeft te maken met netwerken, lokale promotie, het aantrekken van klanten, het leveren van optimale service en kwaliteit, het opbouwen en onderhouden van klantrelaties, het samenstellen en aansturen van je team, het grip houden op de kosten, etc. Doe je dit goed, dan zul je dit terug zien in je verdiensten als ondernemer. Tijdens de persoonlijke gesprekken in het franchisetraject komen de mogelijke verdiensten uiteraard uitgebreid aan bod en geven we je graag een nadere uitleg.

Franchise fees

FloatCenter ondernemers betalen voor onder andere het gebruik van de FloatCenter formule, de know-how, het advies en de begeleiding, vergoedingen aan de franchisegever. Deze vergoedingen worden ook wel fees genoemd. Onze feestructuur bestaat uit een eenmalige entreefee van € 7.500, een franchisefee van 6,0% en een marketingfee van 2,5% over de omzet.

Franchise drijvers

Wat kun je concreet van ons als franchisegever verwachten?
Uitgebreide (bedrijfs)begeleiding vóór, tijdens en na de start:
 • Advies en begeleiding bij het ontwerp, de verbouwing en de inrichting van jouw FloatCenter;
 • Alle ins & outs van de FloatCenter formule door middel van handboeken, handleidingen, checklists e.d.;
 • Centrale inkoop van de Ocean FloatRooms, gebruiksartikelen, waaronder Epsom zout, testmaterialen, Ocean Treat en filters, en onderhoud;
 • Introductieprogramma en periodieke vervolgtrainingen;
 • Professionele marketing met centrale website, social media en nieuwsbrieven;
 • Geavanceerde automatisering voor boekingen, afspraakbevestigingen, cadeaubonnen en administratie/boekhouding;
 • Meeliften op centrale afspraken/acties met bijvoorbeeld zorgverzekeraars en belangenorganisaties in zorg & welzijn en sport;
 • Management informatie en benchmark rapportages;
 • Kennisdeling;
 • Formuleontwikkeling/innovatie.

Meer informatie

Ben je enthousiast over FloatCenter en wil je verder praten over de franchise­ mogelijkheden?
Maak dan gebruik van ons contact formulier zodat we met elkaar kennis kunnen maken.

Onze gegevens

FloatRooms Nederland BV
Rob Koene
Volendamlaan 1162
2547 CZ Den Haag
+31 (0)70 – 325 18 78

Contact

naam:
straat, huisnummer:
postcode, plaats:
telefoonnummer:
e-mailadres:
uw bericht:
Graag ontvang ik de FloatCenter Franchise brochure.

Documenten

Brochure

De informatie rond het FloatCenter Franchise Concept kun je nalezen in onze brochure. U kunt een digitale versie aanvragen middels het contactformulier».

overige documenten

publicaties
full-text-bending-and-mending-the-neurosignature.pdfdownload

Bending and mending the neurosignature

Omschrijving...
10-08-2015

Documenten voor franchisenemers

Franchisenemers kunnen hier inloggen om de FloatCenter handboeken, handleidingen, checklists e.d. te downloaden.

log in